Slovenský koordinačný tím

Lenka Čechvalová

Projektová manažérka

Lenka pracuje v Staromestskej knižnici v Bratislave, kde má na starosti dramaturgiu, projekty a marketing. Je členkou poroty v celoslovenskej čitateľskej súťaži Osmijankova literárna záhrada, ktorú organizuje nezisková organizácia Osmijanko - zároveň je spoluautorkou súťažného zošita. Podpore čítaniu detí sa venuje aj doma, kde trénuje s jej malým čitateľom. Na svojej prvej Noci s Andersenom sa podieľala spolu s Mirkou už v roku 2010. Lenka je členkou celoslovenského výboru Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.

Miriam Danková

Programová koordinátorka

Mirka počas štúdia na Katedre knižničnej a informačnej vedy získala praktické znalosti v Bibiane a neskôr
v Mestskej knižnici v Bratislave na Úseku pre deti a mládež, kde si vyskúšala svoju prvú Noc s Andersenom.
Pri tvorbe programu si pospomínala na všetky hry a dobrodružstvá, ktoré zažila s deckami na skautingu. Momentálne pracuje v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave na pozícii krajskej a regionálnej metodičky v jednom a doma sa aktuálne venuje trom malým čitateľkám. Mirka je členkou celoslovenského výboru Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. 

Ján Šimko

Grafika, webadmin a spolupráca s médiami

Ján (občas ho volajú aj Janko) pracuje v Knižnici pre mládež mesta Košice, kde má na starosti knižnično-informačné služby. Pred viac ako dvadsiatimi rokmi začínal ako knihovník v obecnej knižnici, neskôr v krajskej knižnici už ostatným radil ako napr. realizovať Noc s Andersenom. Už pred vyše pätnástimi bol pri sadení prvého „Rozprávkovníka“. V súčasnosti je predsedom Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. Okrem knihovníctva sa občas venuje sociálnym vedám... a grafike.  

© Copyright 2023 SSKK