Slovenský koordinačný tím

Lenka Čechvalová

Projektová manažérka

Lenka pracuje v Staromestskej knižnici v Bratislave, kde má na starosti dramaturgiu, projekty a marketing. Je členkou poroty v celoslovenskej čitateľskej súťaži Osmijankova literárna záhrada, ktorú organizuje nezisková organizácia Osmijanko - zároveň je spoluautorkou súťažného zošita. Podpore čítaniu detí sa venuje aj doma, kde trénuje s jej malým čitateľom. Na svojej prvej Noci s Andersenom sa podieľala spolu s Mirkou už v roku 2010. Lenka je členkou celoslovenského výboru Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.

Miriam Danková

Programová koordinátorka

Mirka počas štúdia na Katedre knižničnej a informačnej vedy získala praktické znalosti v Bibiane a neskôr
v Mestskej knižnici v Bratislave na Úseku pre deti a mládež, kde si vyskúšala svoju prvú Noc s Andersenom.
Pri tvorbe programu si pospomínala na všetky hry a dobrodružstvá, ktoré zažila s deckami na skautingu. Momentálne pracuje v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave na pozícii krajskej a regionálnej metodičky v jednom a doma sa aktuálne venuje trom malým čitateľkám. Mirka je členkou celoslovenského výboru Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. 

Helena Mlejová

Spolupráca s médiami a vydavateľmi

Helena pracuje v Mestskej knižnici v Bratislave ako koordinátorka pre automatizáciu a elektronizáciu. Zároveň je od roku 2019 predsedníčkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, čo ju zamestnáva často viac, ako by chcela. Aktivít a podujatí, na ktorých sa zúčastňuje je neúrekom, ešte viac je administratívy, ktorá nikdy neubúda. Napriek tomu je väčšinou dobre naladená a rozdáva pokyny, ale aj pozitívnu energiu.

Ján Šimko

Grafika

Ján (občas ho volajú aj Janko) pracuje v Knižnici pre mládež mesta Košice, kde má na starosti knižnično-informačné služby. Pred viac ako dvadsiatimi rokmi začínal ako knihovník v obecnej knižnici, neskôr v krajskej knižnici už ostatným radil ako napr. realizovať Noc s Andersenom. Už pred vyše pätnástimi bol pri sadení prvého „Rozprávkovníka“. Od roku 2013 je predsedom Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Košického kraja. Okrem knihovníctva sa občas venuje sociálnym vedám... a grafike. 

Jana Jelínková

Online médiá

Jana pracuje v Národnej banke Slovenska ako vedúca oddelenia dokumentačného strediska / knižnice. Od roku 2019 je predsedníčkou Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Bratislavský kraj. Občas pomáha pri organizácií podujatí, zháňaní kontaktov, riešení krízových situácií, s radosťou rozdáva úlohy aj iným členom (nielen) výboru bratislavskej krajskej pobočky a tak.

Henrieta Gábrišová

Podpora webu a texty

Henrieta je podpredsedníčkou celoslovenského výboru Spolku Slovenských knihovníkov a knižníc. Pracuje v Národnom osvetovom centre. Má na starosti prácu s používateľmi, ale aj ďalšie činnosti spojené s akvizíciou a katalogizáciou. Rada píše a vytvára rôzne tlačové výstupy.

Adam Gábriš

Administrátor webstránky

Adam študuje na Gymnáziu Metodova v Bratislave a vo voľnom čase sa venuje hraniu hier a tvorbe webových stránok. Rád a ľahko sa učí jazyky, nielen cudzie, ale aj programovacie. Vie sa nadchnúť pre nové technológie, ale aj pomôcť bez nároku na odmenu - preto sa rozhodol pre slovenský tím Noci s Andersenom vytvoriť web.

© Copyright 2022 Adam Gábriš